Kutatóink

Kutatóink

Szakmai vezető

Dr. Kozsik Tamás, az ELTE IK egyetemi docense (2007), dékánhelyettes (2011-2022) dékán (2022). Több hazai és nemzetközi projekt szakmai vezetője vagy vezető kutatója, pl. 2017-2020-ban az 1 mrd Ft-os költségvetésű EFOP-3.6.2-16-2017-00013 koordinátora volt. Jelenleg a Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium kutatója, az ELTE IK képviselője. Szakterülete: megbízható szoftverek készítésének technikái; konkurens, párhuzamos és elosztott számítások; programozási nyelvek.

Kiberbiztonság pillér

Dr. Fridli Sándor, egyetemi tanár, az ELTE IK Numerikus Analízis Tanszékének vezetője. Az MTA doktora. Iskolateremtő munkájáért 2018-ban Szent-Györgyi Albert díjat kapott. Fő kutatási területei az alkalmazott harmonikus analízis, az approximációelmélet és a jelfeldolgozás. A HU-MATHS-IN (Matematikai Ipar és Innovációs Szolgáltatási Hálózat) nemzeti hálózat alapító tagja, a Tudományos Bizottság tagja. Témavezetésével a jelfeldolgozás területén három tanítványa ért el PhD fokozatot.

Dr. Kovács Attila, az ELTE IK egyetemi tanára. Szakterületei a szoftvertechnológia, a szoftverminőség, a számelmélet és a kriptográfia. Több évet töltött kutatóként a németországi Paderborn-i és a hollandiai Radboud Egyetemen, Nijmegenben. Számos kutatási és fejlesztési projekt vezetője, vállalati tanácsadó. ISTQB és IREB tréner. Jelenleg az ELTE „Szoftver és adatintenzív szolgáltatások” Kompetencia Központ szakmai vezetője. Fokozatot szerzett doktori hallgatói száma négy.

Nemzetvédelmi téradat tudásközpont pillér

Dr. Jung András, az ELTE IK habilitált egyetemi docense, okleveles mérnök (SZIE, 2001), térinformatikai és geodéziai szakmérnök (BME, 2004). PhD a hiperspektrális távérzékelés területén (BCE, 2006). Húsz éves szakmai tapasztalat spektrális képalkotás, terepi spektroszkópia területén, jelentős alkalmazástechnikai tapasztalatok hiperspektrális drónkamerák fejlesztésében. Ezen területen 2012-től aktív, spektrális téradatelemzéssel 2001-óta foglalkozik, különös tekintettel a környezet és életterek vizsgálatára.

Dr. Lichtenberger János, az ELTE TTK egyetemi tanára, okleveles fizikus (ELTE, 1980), az MTA Doktora (2011). 1984-től foglalkozik műholdas adatfeldolgozással, a természetes növénytakaró megfigyelésével és haszonnövények termésbecslésével. Jelentős tapasztalatai vannak a műholdas adatok légköri korrekciós eljárásainak fejlesztéseben és alkalmazásában többféle műholdas adatrendszeren. 

Dr. Albert Gáspár, az ELTE IK egyetemi docense, okleveles geológus (ELTE, 2000), térképész (ELTE, 2001). Szakmai és tudományos tevékenysége a földtudományos térképészettel és geoinformatikával kapcsolatos. A földtudományos térképek szemiotikai funkcióinak vizsgálatával, téradatok automatikus feldolgozásával és földtudományos adatstruktúrák optimalizálásával foglalkozik.

Biztonság és adatvédelem az anyagtechnológiai, ipar 4.0 és energetikai területeken pillér

Prof. Dr. Sidor Jurij, az ELTE IK egyetemi tanára. Tudományos szakterülete: anyagtudományok és technológiák. Tudománymetriai paraméterek: H-index 17, publikációk száma: 104, hivatkozások száma (Scopus): 1010. Szakmai megvalósító: TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014, EFOP-3.6.1-16-2016-00018. Számos plenáris és meghívott nemzetközi konferencia előadás előadója. Jelenleg 3 doktorandusz hallgató témavezetője.

Prof. Dr. Kollár László, az ELTE IK egyetemi tanára. Tudományos szakterülete: dinamika és nemlineáris rezgések, lengésszabályozás, áramlások, jegesedési folyamatok, tudománymetriai paraméterek: H-index 13, publikációk száma: 99, hivatkozások száma (Scopus): 435. Szakmai megvalósító: TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014, EFOP-3.6.1-16-2016-00018. Számos nemzetközi konferencia előadás előadója. 

Dr. Andó Mátyás, az ELTE IK habilitált egyetemi docense. Tudományos szakterülete: gyártástechnológia, tribológia. Tudománymetriai paraméterek: H-index 7, publikációk száma: 85, hivatkozások száma: 171.  Szakmai megvalósító: TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0014, EFOP-3.4.4-16-2017-00006, EFOP-3.5.1-16-2017-00012, ED_18-1-2019-0030, Horizon 2020 - 071 ELTE. Jelenleg 7 doktorandusz hallgató témavezetője, I4.0 témakörhöz tartozó kutatás kapcsán. 

Biztonságos pénzügyi rendszerek pillér

Dr. Menyhárd-Balázs Krisztina, a pillér szakmai irányítója. Az ELTE Informatikai Karán 11 éve feladata az Európai Technológiai Intézet Digitális projektcsoportijait jogi támogatása, a munkaanyagok és jogszabály változások nyomon követése, ipari együttműködési megállapodásokkal, adatkezeléssel, titokkezeléssel, hasznosítással kapcsolatos kérdések segítése és előkészítése. PhD disszertációjának témája a következőkre fókuszált: "Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia a kockázatcsökkentésben: mesterséges intelligenciával kapcsolatos lehetőségek és aggályok a hitelezés a biztosítási szabályozás fejlődésében”. Tézise a Jogtudományi és az Informatikai Kar közötti interdiszciplináris kutatási projektté alakult, melyet az NKFIH TKP2021 programkeretében támogat 4 éven át. Az utóbbi időben inspirációt talál a tehetséges hallgatók, doktori hallgatók ösztönzésében, ismereteinek bővítésében.

Dr. Menyhárd Attila, magyar jogász, a polgári jog professzora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban ELTE) Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének oktatója. A magánjog teljes skáláját oktatja, és speciális kurzusokkal gazdagítja azt a szerződési jog, a kártérítési jog, a tulajdonjog, a kereskedelmi jog, a jog és a közgazdaságtan, a jog és irodalom, az emberi jogok a magánjogban, az európai üzleti jog és az európai társasági jog területén. Menyhárd professzor több nemzetközi projekt és program résztvevője vagy vezetője, például a pénzügyi szektorban alkalmazott mesterséges intelligenciához kapcsolódóan is.

Bencsik András, habilitált egyetemi docens az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Közigazgatási Jogi Tanszékén. 2013-ban summa cum laude minősítéssel szerzett PhD fokozatot "A fogyasztóvédelem közjogi keretei" című disszertációjával. Ez utóbbi mellett pénzügyi jogot tanít. Aktív résztvevője több európai kutatási programnak a közigazgatás összehasonlító jogának területén, beleértve a mesterséges intelligenciával, kiberbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket is. Kutatásának célja tisztázni a közjoggal kapcsolatos eszközök értékelésére vonatkozó iránymutatásokat, amelyek olyan struktúrát tartalmazhatnak, amely megnehezítheti a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatok megértését a szektorban. Publikációs tevékenysége a projektben kiemelkedő.

Dr. Báldy Péter, 2000 óta tanít vendégelőadóként az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) Állam- és Jogtudományi Karán. 2013 óta a Jogtudományi Továbbképző Intézet igazgatóhelyetteseként is kapcsolatban áll a karral, oktat a MI szakjogász képzésen. A mentorprogramban a kezdetektől részt vesz. Kutatásai során többek között foglalkozik "az automatizált és autonóm döntéshozatal adatjogi kérdéseivel és segíti a párbeszédet az adattudomány jogi és technológiai szakértői között.

Dr. Pataki Gábor, jogász, adatvédelmi szakjogász, az ELTE Jogtudományi Továbbképző Intézet adatbiztonsági és adatvédelmi képzésének vezetője és oktatója a kezdetek óta (2014). Több mint 250 szervezetet támogatott projektmenedzserként vagy könyvvizsgálóként. Alapvető célja, hogy megmutassa, hogy az adatvédelem, amely "absztrakt és érthetetlen az emberi elme számára", érthető és érdekes, sőt bájos. Jogi diplomája mellett kommunikációs diplomával is rendelkezik, korábban televízióban, rádióban és újságíróként dolgozott, könyvet írt a 2012-es londoni olimpiáról, és több nemzeti sportszervezet kommunikációs igazgatója volt.

Dr. Márton Miklós filozófus, jogász, habilitált egyetemi docens az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Jog- és Társadalomelméleti Tanszékén. Kutatási projektek mellett a szélesebb közönség involválását, etikai ismereteinek gazdagítását is kiemelten fontosnak tartja, beleértve a technológiáról és a felelősségvállalásról szóló, megjelenés előtt álló publikációkat is. Miklós kutatási terve szerint olyan filozófiai problémák feltérképezésére és alapos elemzésére fókuszál, amelyekről a fenomenológia és az analitikus filozófia gyümölcsöző párbeszédet folytathat (pl. az elméről és annak jelenségeiről). Célja, hogy a közelebb hozza az érvelési technikákat, a filozófiát, a jogi logikát, az érveléselméletet és a társadalomelméletet.

Tarcsi Ádám kutatása középpontjában a mesterséges intelligencia rendszerek bevezetésének adat alapú támogatása áll. Adatelemzőként, adattudósként, IT architectként dolgozott, dolgozik. 2008 óta az ELTE Informatikai Karán, 2019-től az Adattudományi és Adattechnológiai Tanszéken kutatóként, 20+ hazai és nemzetközi K+F+I ipari projektben vett részt. Kutatási területei: data science, innovációmenedzsment, információs rendszerek tervezése. A kari Data Innovation Lab alapítója. Részt vett az MI Kihívás szakmai megvalósításában. 2022-től a Data-EDIH projekt szakmai vezetője. Ebben a projektben a hazai pénzügyi adatgazdaság beindításának, a digitális pénzügyi ökoszisztéma MI fókuszú megoldási modelljeinek vizsgálata a célja.

Dr. Alexy Márta, agrármérnök, mezőgazdaságtudományi PhD-fokozattal rendelkezik. Közel tíz évig dolgozott az agrárágazat vállalati szektorában, ahol feladata a nagyüzemi baromfi- és sertéstelepek tartástechnológiai fejlesztési tervének kidolgozása és megvalósításának irányítása volt. 2019-től az ELTE Informatikai Karának adjunktusa, majd 2023-tól egyetemi docense. A fő kutatási témája a nagyüzemi állattartásban alkalmazható mesterséges intelligencia és gépi tanulási módszerek gyakorlati alkalmazását érinti a pénzügyi szektor szereplőinek igényeihez illeszkedve, a megbízható, hiteles adat, állami támogatási, kompenzációs lehetőségekkel összefüggésben.

Lőrincz András, az ELTE IK habilitált egyetemi kutatója, a Neurális Információfeldolgozó Csoport vezetője. Ebben a kutatásban a megbízható mélyhálók kutatócsoportot vezeti, kutatásaiban az „assistive AI”, az „explainable AI” területeire fókuszál. Szakterületei közé tartozik még a kogníció és az idegtudományok határterületén: intelligens rendszerek, ember-számítógép interakció és együttműködés, szociális kogníció, modellezés és alkalmazások, antropomorf AGI, azok pénzügyi szektorhoz köthető alkalmazási lehetőségei. A mesterséges intelligencia területén végzett úttörő munkásságáért a Mesterséges Intelligencia Európai Koordinációs Bizottságának tagja (2006 óta).

Prof. Patrick van der Smagt, a müncheni Volkswagen Group Machine Learning Research Lab igazgatója, az ELTE IK külföldi kutatóprofesszora. Alapítója és vezetője az MI etikus alkalmazásaival foglalkozó ETAMI ipari kezdeményezésnek. Az Assistive Robotics for Tetraplegics nonprofit szervezet alapító elnöke volt, több technológiai vállalat társalapítója. Díjak: Helmholtz Egyesület Erwin Schrödinger-díja (2013), a King-Sun Fu Emlékdíj (2014), a Harvard Medical School / MGH Martin Kutatói díja. Kutatási témája a pénzügyi szektorban bevezetett mesterséges intelligencia alkalmazások folyamat és minőség kontrolja.

Dr. Molnár Bálint, az ELTE IK habilitált egyetemi docense, részállású egyetemi docens a Budapesti Corvinus Egyetemen. Közigazgatási és kormányzati információs rendszerekkel foglalkozott, informatikai tanácsadói, projekttámogatási feladatokat látott el a magyar közigazgatásban lefolytatott projektek mellett. Több folyóirat szerkesztőségi tagja. Az ACM (Association of Computing Machinery) és az ISACA (Information Systems Audit and Control Association) tagja. A blokklánc kutatócsoport vezetője a projektben, ezen belül a FinTech reláció szakértője, a megbízható, biztonságos mesterséges intelligencia vezető kutatója, a jog és technológia szakértői közötti párbeszéd fő facilitátora.

Dr. Korba Szabolcs, jogász-közgazdász, ügyvéd. Közel 35 éven keresztül az OTP Bank Jogi Igazgatóság igazgatójaként átfogó elméleti és gyakorlati tapasztalatot szerzett mind a vállalkozások, mind a lakosság pénzügyeinek jogi szabályozásában. Ebben a projektben adatvédelemmel, versenyjoggal (kartell és fogyasztóvédelmi területekkel), az elektronikus banki szolgáltatások jogi kereteinek kialakításával, fogyasztóvédelmi szabályozásával, ill. kiemelten a blokklánc jogával foglalkozik.

A kvantumtechnológia hatása a kiberbiztonságra pillér

Dr. Zimborás Zoltán, a Wigner FK kutatója, tudományos főmunkatárs, kutatócsoportvezető. PhD fokozatát az ELTE-n szerezte meg, majd több külföldi egyetemen (University College London, Freie Universität Berlin) dolgozott kutatóként mielőtt hazatért. Szakterülete a kvantuminformatika és kvantumrendszerek számítógépes szimulációja. A Journal of Physics A folyóirat "Emerging Talents" díjasa (2017).